art 4 coa ching


Werken vanuit processen

Werken met processen is een kunst.

Veranderingen kennen een natuurlijk verloop en genereren van binnen uit de kracht om zich te voltrekken. We baseren ons daarbij op een weg die in mijn boek "Creatieprocessen" beschreven staat. Die lopen paralel met de stappen uit 'Theory-U' van Otto Scharmer.

creation process

Daaruit vloeien de volgende fases voort:

1. Contact maken met de kwaliteiten van de teamleden

7. Vorm geven aan je nieuw product

2. De "flow" in een groep op gang brengen

6. Prototyping - laten groeien en bijsturen

3. De kracht van de samenwerking

5. Samen creëren vanuit de toekomst

4. De kracht van het Nu

In werksessies richten we ons vooral op die fase waaruit de vraag voortkomt.

_______________________________