art 4 coa ching


Doelgroep

Bedrijven, organisaties, teams, groepen die zoeken naar:

De werksessies zijn op maat gesneden afhankelijk van de vraagstelling. Ze kunnen ook ingezet worden als aanvulling op een training of een opleiding.

Reeds begeleide organisaties

De Landwijzer: is een gespecialiseerd vormingscentrum voor beroepsvorming in de sector van biologisch-dynamische landbouw en voeding. Safety Award

Fachausbildung für biologisch-dynamische Landwirtschaft in Zwitserland.

KATHO, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Coaching van 2 jongeren d.m.v. een 3-maandelijkse voettocht van Praag naar Odessa, een spoor van kunstwerken achterlatend, georganiseerd door Oikoten.

Lohrangrin school in Wilrijk, begeleiding van lerarenteam

Alternatief vzw, Hasselt, begeleiden van het creativiteits team

Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, vestiging Leuven (ASO), begeleiding van lerarenteam

Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, vestiging Lier (ASO), begeleiding van lerarenteam

De Kleine Wereldburger in Antwerpen, begeleiding van lerarenteam

De Federatie voor Steinerscholen Vlaanderen, binnen de bijscholing

BIG vzw, Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen, teambuilding

Oiltanking Stolthaven Antwerp, productontwikkeling (zie sculptuur)

SPK Turnhout

Steinerschool De Es in Berchem


_______________________________